TCV THÁNH GIOAN ĐÀ NẴNG
Thông Báo

Đây là diễn đàn nội bộ chỉ dành cho các thành viên của Gia đình Gioan.

Xin vui lòng click vào nút Register để đăng ký hoặc nút Login để đăng nhập.

Chân thành cảm ơn.

_______________

Chú ý khi đăng ký:

Để cho thống nhất, tên truy cập đăng ký phải có hình thức như sau: mã lớp + tên + số danh bộ.

Trong đó:

- Mã lớp: 2 số cuối của năm nhập học. Cụ thể như sau: Phaolô: 65; FX1: 67; Giacôbê: 69; Giuse: 71; Têrêxa: 72; Vinh Sơn: 72; FX2: 73 và CTTĐVN: 74.

- Tên: tên gọi

- Số danh bộ: số danh bộ trong chủng viện (gồm 3 chữ số như 001, 052, 173 v.v.)

Thí dụ: Tên truy cập của anh Nguyễn Văn Bình lớp Phaolô số danh bộ 9 sẽ là 65binh009, còn tên truy cập của anh Nguyễn Ngọc Thịnh lớp FX1 số danh bộ 200 sẽ là 67thinh200.

Sau khi đăng ký, anh em phải chờ cho người phụ trách diễn đàn kích hoạt thì mới có thể đăng nhập được.

Mọi thắc mắc, anh em có thể gởi về địa chỉ email của Tin Thư Gioan (gioan.danang@gmail.com).
LỊCH